Wetind Technology

Teknisk konsult med strömningsmekaniska beräkningar som expertområde. Utformning av ny teknik och metodologi. Innovativt process- och konstruktionsstöd.

 • Strömningsmekaniska beräkningar

  Som doktorand studerade jag kloratprocessen på Eka Chemicals. Jag utförde simuleringar som behandlade det interna flödet av elektrolyt under utvecklandet av vätgas och syrgas. Detta arbete ligger som grund för min doktorsavhandling.

 • Tekniskt innovationsstöd

  Behöver du innovativt stöd för att komma vidare med din produkt? Med 20 år inom teknisk forskning, utveckling och konstruktionsunderstöd har jag en god blick för fungerande teknik och är bra på att hitta fördelaktiga, alternativa lösningar.

 • Skräddarsydda beräkningsmodeller

  Pappersmassa är en speciell och svårberäknad fluid. Jag har utvecklat och implementerat flera nya, skräddarsydda beräkningsmodeller åt Metso Paper, både som anställd och som konsult. De har använt mina simuleringar som underlag vid framställning av nya maskiner och processer men även för att bättre förstå ett haveri eller ett onormalt slitage hos en befintlig installation.

 • Presentation av avancerade lösningar

  Saknar dina kunder eller medarbetare tillräcklig kunskap för att kunna förstå dina tekniska lösningar och fatta rätt beslut? Jag är bra på att presentera och motivera avancerade tekniska lösningar på både övergripande nivå och detaljnivå.